О ф і ц і й н и й    с а й т
Архів новин

ОПИС ПРОЕКТУ

 1. Андрушівський професійний ліцей
 2. Житомирська область

м. Андрушівка

вул. Зозулінського, 34

– електронна пошта: apl_32@ukr.net

– веб-сайт: andrpl.com

– контактні телефони: (0236)2-16-87

 1. Керівник навчального закладу – Сословський Василь Михайлович.
 2. Вид інноваційного проекту – пошуково-дослідницький.
 3. Назва проекту: «Банки України»».

6. Галузь застосування – уроки теоретичної підготовки, виховні заходи,гурток.
7. Суб‘єкти інноваційної діяльності – учні, викладачі.
8. Автор проекту:Леонець Леся Володимирівна.
– викладач,кваліфікаційна категорія – вища,пед.звання-викладач-методист
– 096-104-39-24
9. Мета впровадження нововведень –   розкрити бункції банків; стимулювати розумову активність і вдосконалювати творче і логічне мислення; виховувати в учнів бажання мати поглибленні знання, уміння працювати в команді; розвивати інтерес до предметів економічного напрямку; показати зв’язок  з іншими предметами.
10. Зміст інновації –порівняльна характеристика банків в Україні,послуги банків

 1. Ресурсоємність нововведень – таблиці, картки-завдання, опорні конспекти, мультимедійний екран, проектор, ноутбук.
  12. Термін дії проекту – 2016-2017рр.
  13. Технологія впровадження  – впроваджувати  на уроках під час вивчення теми , як презентацію; застосовувати отримані знання під час  звернення до послуг банків.
  14. Результативність та ефективність впровадження інновації – залучати учнів під час роботи над інноваційним проектом; викликати на  уроках  зацікавленість до теми, яка вивчається; орієнтувати учнів на виявлення та вивчення багатогранності зв’язків між економікою та іншими предметами

__________________________________________________________________________________

Опис інноваційного проекту.

 1. Андрушівський професійний ліцей.
 2. 13400, Житомирська обл.

м.Андрушівка

вул.Зозулінського,34

-електронна пошта: apl_32@ukr.net

-веб-сайт: andrpl.com

-контактні телефони: (0236)2-16-87

 1. Керівник навчального закладу – Сословський Василь Михайлович.
 2. Вид інноваційного проекту – творчий
 3. Назва проекту – «The weather in Ukraine»
 4. Галузь застосування – уроки.
 5. Суб’єкти інноваційної діяльності –учні.
 6. Автор проекту – Григорчук Ірина Олександрівна,

–  викладач,

–  кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

 – 096 055 01 92

 1. Мета впровадження нововведень – знаходження найбільш ефективних засобів і шляхів підвищення ефективності та якості викладання уроків з англійської мови, які дозволять випускникам АПЛ вміло, формулювати речення, сприятиме розвитку особистості , активізуючи її інтелектуальний і творчий потенціал, розвивати вміння співпрацювати та працювати в колективі.

      10.Зміст – перегляд відео, читання та переклад тексту– «The weather in Ukraine», робота в парах, групах та виконання завдань, розповідь прогнозу погоди.

      11.Ресурсоємкість нововведень – роздатковий матеріал(вправи, текст ) комп’ютер, відео матеріал, карта України.

      12.Термін дії проекту – постійно.

      13.Технологія впровадження – використовувати як презентацію на уроках, під час роботи гуртка.

      14.Результативність та ефективність впровадження інновації –  якість проведення уроків, поглиблення знань учнів з теми The weather in Ukraine», оволодіння  комунікативними, лінгвістичними і творчими здібностями.

__________________________________________________________________________________

Опис інноваційного проекта

 1. Андрушівський професійний ліцей
 2. Житомирська область

м. Андрушівка

вул. Зозулінського, 34

– електронна пошта:

apl_32@ukr.net

– веб-сайт:

andrpl.com

– контактні телефони: (0236)2-16-87

 1. Керівник навчального закладу – Сословський Василь Михайлович
 2. Вид інноваційного проекту – інформаційно-пошуковий
 3. Назва проекту – «Формування екологічної компетентності учнів у процесі навчання предметів природничого напрямку»

6.Галузь застосування – уроки, позаурочна діяльність.

 1. Суб’єкти інноваційної діяльності – учні.
 2. Автор проекту – Дубовчук Наталія Віталіївна, викладач, І категорія, 0972208399
 3. Мета впровадження нововведень – вивчити обґрунтовувати проблеми формування екологічної компетентності учнів у процесі навчання предметів природничого напрямку; проаналізувати різноманітну наукову літературу з проблеми дослідження; теоретично обґрунтувати ефективні методи та прийоми формування екологічної компетентності учнів у процесі навчання предметів природничого напрямку; підвести підсумки дослідження.
 4. Зміст інновації – рекомендації з проблем формування екологічної компетентності учнів в процесі вивчення предметів природничого напрямку, психологічні особливості формування екологічної свідомості учнів.
 5. Ресурсоємкість нововведень – філософська, психолого-педагогічна, науково-методична література, сценарії позаурочних заходів, мультимедійна дошка.
 6. Термін дії проекту – 2016,2017р.
 7. Технологія впровадження – уроки , позаурочні заходи методом презентації.
 8. Результативність та ефективність впровадження інновації – володіння певною базою екологічних знань, що дозволить розуміти й оптимально розв’язувати екологічні проблеми на основі наукових знань процесів розвитку біосфери, загальнолюдських досвіду й цінностей, ефективність проведення уроків, розуміння взаємної залежності та впливу суспільства і природи, власної відповідальності за екологічні проблеми не лише свого регіону проживання, а й світу загалом, набуття учнями екологічної компетентності, зв’язок теоретичного навчання із життям, оволодіння необхідними практичними навичками відповідно до сучасних вимог.

__________________________________________________________________________________

Опис інноваційного проекта

1.Андрушівський професійний ліцей

 1. Житомирська область

м. Андрушівка

вул. Зозулінського, 34

– електронна пошта: apl_32@ukr.net

– веб-сайт: andrpl.com

– контактні телефони: (0236)2-16-87

 1. Керівник навчального закладу – Сословський Василь Михайлович
 2. Вид інноваційного проекту – дослідницький
 3. Назва проекту: Читання як засіб формування в учнів загальнонавчальних умінь  на уроках  української мови
 4. Галузь застосування – уроки української мови
  7. Суб‘єкти інноваційної діяльності – учні
  8. Автор проекту – Ямкова Лариса Юріївна
  – викладач;
  – II кваліфікаційна категорія;
  – 097 706 54 15
  9. Мета впровадження нововведень – формувати вміння виділяти головне, узагальнювати прочитане у вигляді тези, здійснювати еквівалентні заміни, формувати вміння ставити запитання під час читання, критично оцінювати інформацію, зіставляти прочитане з власним досвідом.
 5. Зміст інновації – читання в парах, спрямоване читання, читання з позначками, твір- п’ятихвилинка, аналіз тексту, формулювання слів автора іншими словами.
 6. Ресурсоємність нововведень – робочі зошити, ілюстративний матеріал, народознавчі словники, картки-завдання, комп‘ютер, мультимедійна дошка, опорні конспекти .
  12. Термін дії проекту – два роки, 2016-2018 рр.
  13. Технологія впровадження – розробки уроків  оформлені методом проекту
  14. Результативність та ефективність впровадження інновації – залучати учнів під час роботи над інноваційним проектом, викликати на  уроках української мови зацікавленість до теми.

__________________________________________________________________________________

Опис проекту

 1. Андрушівський професійний ліцей
 2. Житомирська область

м. Андрушівка

вул. Зозулінського, 34

– електронна пошта:

apl_32@ukr.net

– веб-сайт: andrpl.com

– контактні телефони: (0236)2-16-87

 1. Керівник навчального закладу – Сословський Василь Михайлович
 2. Вид інноваційного проекту – інформаційно-пошуковий із застосуванням виробничих технологій.

5.Назва проекту:технологія приготування напоїв із кави.

 1. Галузь застосування – уроки технології приготування їжі з основами товарознавства та виробниче навчання.
  7. Суб‘єкти інноваційної діяльності – учні.
  8. Автори проекту – Виничук Олеся Борисівна

– викладач;
– спеціаліст;
– 097 349 33 72;

Грезіна Тетяна Миколаївна

-майстер в\н
-кваліфікаційна категорія – 9 розряд ;
-контактний телефон – 0961130620
9. Мета впровадження нововведень –ознайомити  з асортиментом гарячих напоїв, із способами заварювання та особливостями подавання кави, історією  кавового напою ; з правилами безпеки праці при роботі з технологічним обладнанням , з правилами санітарії та гігієни під час приготування кави; закріпити навички та вміння технології приготування напоїв з кави.
10. Зміст інновації –  поповнення  знаннь про історію  кавового напою ; те, як красиво і правильно готувати та подавати такий гарячий напій , як кава,  як виглядає кавове дерево, майстер клас по приготуванню та подачі напоїв із кави

11. Ресурсоємність нововведень – ілюстративний матеріал, пошуковий матеріал, картки-завдання, інструкційно-технологічні картки ,комп‘ютер, мультимедійна дошка, опорні конспекти ,
12.Термін дії проекту – два роки, 2016-2018 рр.
13. Технологія впровадження  -показ проекту методом презентації, майстер-класи.
14. Результативність та ефективність впровадження інновації – залучати учнів до пошуку інформації, викликати на  уроках  зацікавленість до теми, вдосконалити знання  та вміння по приготуванню напоїв з кави – «Лате», «Доміани», «Глясе»  , «Кави по східному».

__________________________________________________________________________________

Опис проекту

 1. Андрушівський професійний ліцей
 2. Житомирська область

м. Андрушівка

вул. Зозулінського, 34

– електронна пошта:

apl_32@ukr.net

– веб-сайт:

andrpl.com

– контактні телефони: (0236)2-16-87

 1. Керівник навчального закладу – Сословський Василь Михайлович
 2. Вид інноваційного проекту – практично-орієнтовний
 3. Назва проекту – Комплексні слюсарні роботи.
 4. Галузь застосування – виробниче навчання
  7. Суб‘єкти інноваційної діяльності – учні
  8. Автор проекту – Лісовець Володимир Олександрович
  – посада- майстер в\н
  – кваліфікаційна категорія – 9 розряд ;
  – контактний телефон – 0688173964
  9. Мета впровадження нововведень –  закріпити навички та вміння виконання слюсарної обробки деталей з використанням різних видів слюсарних робіт.
 5. Зміст інновації – виконання комплексних слюсарних робіт з виготовлення деталі кріплення, удосконалення навиків при виконанні розмічування, рубання, обпилювання, свердління та організації робочого місця.
 6. Ресурсоємність нововведень – мультимедійний проектор, мультимедійний екран, інструкційно-технологічні карти , креслюнки, картки-завдання, еталонні зразки , напилки, лінійки , молотки, зубило слюсарне циркуль, кернер , заготовки , верстак слюсарний , верстат настільний свердлильний , свердло d10 , щітка , окуляри захисні
 7. Термін дії проекту – два роки, 2017-2019 рр.
  13. Технологія впровадження – на уроках ПТП, виробничого навчання, практики.
  14. Результативність та ефективність впровадження інновації – викликати на  уроках виробничого навчання зацікавленість до теми, підняти престиж професії слюсар з ремонту с.г. машин і устаткування,вдосконалити уміння з даної теми.

__________________________________________________________________________________

ОПИС ПРОЕКТУ

 1. Андрушівський професійний ліцей
 2. Житомирська область

м. Андрушівка

вул. Зозулінського, 34

– електронна пошта:

apl_32@ukr.net

– веб-сайт:

andrpl.com

– контактні телефони: (0236)2-16-87

 1. Керівник навчального закладу – Сословський Василь Михайлович.
 2. Вид інноваційного проекту – навчально-комунікаційний
 3. Назва проекту: «Порядок руху, зупинки та стоянки транспортних засобів».

6. Галузь застосування – уроки професійно-теоретичної та практичної підготовок.
7. Суб‘єкти інноваційної діяльності – учні, викладачі, майстри виробничого навчання та інші працівники ліцею.
8. Автор проекту – Шевчук Олег Павлович,
– посада: викладач;
–  кваліфікаційна категорія: спеціаліст;
–  контактний телефон: 096 5461746.
9. Мета впровадження нововведень –  розвивати професійне мислення учнів та уявлення  практичного виконання різних способів зупинки та стоянки транспортних засобів; стимулювати активну пізнавальну діяльність учнів.
10. Зміст інновації –способи зупинки та стоянки; небезпечні наслідки порушення правил зупинки і стоянки.

 1. Ресурсоємність нововведень – телевізор, ПК, плакат № 12-13 «Зупинка і стоянка», стенд № 14 «Зупинка і стоянка», картки-завдання (§ 12 стр. 57-64), стенд з дорожніми знаками, презентація «Зупинка і стоянка», дошка, учнівські комп’ютери, відео урок з ПДР + тести( розроблений Максименко Євгенієм сайт http://pravpoka.net.)
  12. Термін дії проекту – два роки, 2016-2018 рр.
  13. Технологія впровадження – впроваджувати  на уроках під час вивчення теми «Зупинка і стоянка», як презентацію; розглянути ситуативні задачі.
  14. Результативність та ефективність впровадження інновації – залучати учнів під час роботи над інноваційним проектом, викликати на  уроках  зацікавленість до теми, виховувати ділові якості майбутніх професіоналів та відповідальне ставлення до виконання правил дорожнього руху та всіх учасників дорожнього руху.

__________________________________________________________________________________

Опис проекту

 1. Андрушівський професійний ліцей
 2. Житомирська область

м. Андрушівка

вул. Зозулінського, 34

– електронна пошта:

apl_32@ukr.net

– веб-сайт:

andrpl.com

– контактні телефони: (0236)2-16-87

 1. Керівник навчального закладу – Сословський Василь Михайлович
 2. Вид інноваційного проекту – дослідницький
 3. Назва проекту – Мінеральні добрива, їх внесення.
 4. Галузь застосування – уроки
  7. Суб‘єкти інноваційної діяльності – учні
  8. Автор проекту – Іщенко Д.П.
  – викладач;
  – I кваліфікаційна категорія;
  – (067) 49-25-418
  9. Мета впровадження нововведень – сформувати конкретні уявлення про мінеральні добрива та ефективність їх внесення в грунт ураховуючи особливість  агротехнології—зональність; розвивати в учнів гордість за обрану професію, виховувати в майбутніх працівників бережливе ставлення до матеріальних цінностей, високу культуру землеробства для охорони навколишнього  середовища, виховувати почуття колективізму.
  10. Зміст інновації –внесення мінеральних добрив у певну сівозміну,комплекс машин для механізації робіт із внесення мінеральних добрив, правила техніки безпеки та охорони праці під час внесення мінеральних добрив.
  11. Ресурсоємність нововведень – принтер, засоби для зв’язку з Інтернетом, лазерний диск, сканер комп’ютери, мультимедійна дошка, програмне забезпечення, колекція мінеральних добрив картограми ( агрохімічна карта вмісту рухомого фосфору та мікроелементів; агрохімічна карта вмісту гумусу й азоту, що  гідролізується; агрохімічна карта  кислотності  грунтів;  технологічна карта.

12.Термін дії проекту – два роки, 2017-2019 рр.
13.Технологія впровадження  – на уроках ПТП, виробничого навчання, виробничої практики, публікація в засобах масової інформації.
14. Результативність та ефективність впровадження інновації – викликати на  уроках агротехнології зацікавленість до теми, підняти престиж професії,вдосконалити знання з даної теми, підвищити культуру охорони навколишнього середовища.

__________________________________________________________________________________

 ОПИС ПРОЕКТУ

 1. Андрушівський професійний ліцей
 2. Житомирська область

м. Андрушівка

вул. Зозулінського, 34

– електронна пошта:

apl_32@ukr.net

– веб-сайт:

andrpl.com

– контактні телефони: (0236)2-16-87

 1. Керівник навчального закладу – Сословський Василь Михайлович.
 2. Вид інноваційного проекту – пошуково-дослідницький.
 3. Назва проекту:

«Застосування похідної до розв’язування прикладних задач ».
6. Галузь застосування – уроки теоретичної підготовки.
7. Суб‘єкти інноваційної діяльності – учні, викладачі.
8. Автор проекту – Юзипович Людмила Василівна.
– викладач; кваліф.категорія-«спеціаліст».
– тел: 097 1080708.
9. Мета впровадження нововведень –  закріпити знання учнями формул для знаходження похідної та вміння застосовувати їх при розв’язуванні задач; розкрити технологію розв’язування текстових задач із застосуванням похідної; стимулювати розумову активність і вдосконалювати творче і логічне мислення, усне та писемне мовлення; виховувати в учнів бажання мати глибокі й міцні знання, уміння працювати в команді; розвивати інтерес до математики; показати зв’язок математики з іншими предметами.
10. Зміст інновації –  використання формул для знаходження похідної та застосування методу диференціального числення до розв’язування вправ, поетапність в розв’язуванні прикладних задач.

 1. Ресурсоємність нововведень – таблиці, картки-завдання, опорні конспекти, мультимедійний екран, проектор, ноутбук.
  12. Термін дії проекту – 2016р.-2018р.
  13. Технологія впровадження  – впроваджувати  на уроках під час вивчення теми «Похідна та її застосування», як презентацію; застосовувати отримані знання під час  організації посівних робіт у сільському господарстві, при визначенні виходу на одиницю продукту у кухарів, в медицині – для знаходження максимальної концентрації ліків після ін’єкції, в хімії – при розв’язанні задач на визначення швидкості хімічної реакції, в біології – для визначення швидкості розмноження колонії мікроорганізмів, в економіці -при дослідженні обороту підприємств.
  14. Результативність та ефективність впровадження інновації – залучати учнів під час роботи над інноваційним проектом; викликати на  уроках  зацікавленість до теми, яка вивчається; орієнтувати учнів на виявлення та вивчення багатогранності зв’язків між математикою та іншими предметами.