О ф і ц і й н и й    с а й т
Архів новин

1. Структуру учнівського самоврядування ліцею складають гуртки, секції, комісії, творчі спілки, які створюються за ініціативою учнів, підпорядковуються Раді ліцею, що обирається на загальних зборах об’єднання.
2. Загальні збори:
– ухвалюють створення та ліквідацію об’єднання;
– схвалюють програму та Положення об’єднання;
– визначають основні напрямки роботи;
– обирають терміном на один рік Раду учнів;
– вирішують питання про символіку, атрибутику об’єднання.
3. Керуючим і координуючим органом об’єднання є Рада учнів.
4. До складу Ради учнів обираються старости гуртків та секцій ліцею.
5. Рада здійснює контроль та надає методичну і практичну допомогу в роботі гуртків, секцій, комісій та творчих спілок об’єднання.
6. Робота гуртків та творчих спілок здійснюється під керівництвом досвідчених фахівців.
7. Засідання Ради учнів проводиться не менше одного разу на місяць.
8. Рада учнів ухвалює новостворені гуртки, секції, творчі спілки і затверджує їх програму.
9. Організаційна цілісність об’єднання забезпечується єдністю програмних та організаційних цілей.

Структура самоврядування